Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
thị trường

Top cổ phiếu »

  
Diễn biến thị trường
Nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại trạng thái bán ròng hơn 8,41 triệu đơn vị trong phiên cuối tuần, dù tổng giá trị bán ròng chưa đến 100 tỷ đồng. Giao dịch đáng chú ý là lực mua ròng tiếp tục chọn VNM và ở phía bên kia là KBC.
Cổ phiếu của bạn
Mã/Sàn
Giá
Thay đổi
% Thay đổi
HOSE
717,24
+0,69
+0,09%
x
HNX
113,87
-1,45
-1,26%
x
UPCOM
57,32
-0,25
-0,43%
x
VN30
668,61
-2,91
-0,43%
x
Stox  
StoxPro Professional

Youtube | 11/12/2012

 
TOP