Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
thị trường

Thị trường thế giới »

  
Diễn biến thị trường

SUBTITLE

Rủi ro khi lấn sân sang lĩnh vực mới

Đầu tư Chứng khoán | 14/11/2019

stox.vn
Nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới thành công nhờ chỉ bán một sản phẩm duy nhất và thất bại của họ có điểm chung là mở rộng sang lĩnh vực mà họ không có lợi thế cạnh tranh. Tại Việt Nam, không hiếm những câu chuyện như vậy.
Cổ phiếu của bạn
Mã/Sàn
Giá
Thay đổi
% Thay đổi
HOSE
717,24
+0,69
+0,09%
x
HNX
106,13
-0,15
-0,14%
x
UPCOM
57,55
+0,20
+0,35%
x
VN30
668,61
-2,91
-0,43%
x
Stox  
StoxPro Professional

Youtube | 11/12/2012

 
TOP