Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 74.922 -178 (-0,24) 20,60 3,50
ASG 22.950 -5 (-0,21) -141,88 0,92
CCP 25.300 0 (0,00) -27,46 2,21
CCT 10.800 0 (0,00) 89,52 1,18
CDN 0 -26.500 (-100,00) 9,46 1,69
CIA 10.156 -44 (-0,43) 2,31 0,59
CLL 36.250 -177 (-4,24) 12,65 2,14
CMP 8.100 0 (0,00) -29,41 0,77
CPI 2.400 0 (0,00) 37,48 0,00
DDH 16.500 0 (0,00) 10,71 1,62
DL1 4.719 +19 (+0,40) 9,86 0,37
DNL 18.100 0 (0,00) 13,99 1,34
DS3 5.313 -87 (-1,61) -1,59 0,73
DVP 64.600 +40 (+0,62) 6,98 1,89
DXP 12.887 -413 (-3,11) 9,37 0,92
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng 45,10%
Công ty Cổ phần Container Việt Nam 30,90%
Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải 12,99%
Phan Thị Kim Dung 0,53%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 16/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 22/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 01/03/2016

Xem thêm

TOP