Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 77.638 -162 (-0,21) 21,45 3,75
ASG 22.850 -5 (-0,21) 25,01 0,95
CCP 10.200 0 (0,00) -11,07 0,89
CCT 12.500 0 (0,00) 327,16 1,34
CDN 0 -27.700 (-100,00) 10,04 1,66
CIA 11.662 +162 (+1,41) 2,89 0,68
CLL 31.500 +20 (+0,63) 11,11 1,58
CMP 8.100 0 (0,00) -20,53 0,78
CPI 2.700 0 (0,00) 21,93 0,00
CVP 10.000 0 (0,00) 12,05 0,89
DDH 22.800 0 (0,00) 14,80 2,24
DL1 5.464 +64 (+1,19) 13,42 0,44
DNL 24.000 0 (0,00) 18,55 1,78
DS3 5.592 +92 (+1,67) -1,67 0,77
DVP 54.600 -10 (-0,18) 6,53 1,47
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy 94,18%
Lê Thị Ni Na 0,01%
Nguyễn Thị Thúy Diệu 0,01%
Hồ Anh Hùng 0,00%
Nguyễn Thị Tố Trinh 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 19/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/02/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 06/12/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 21/11/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 21/11/2022

Xem thêm

TOP