Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 132.936 +3.636 (+2,81) 29,39 5,46
ASG 19.500 -40 (-2,01) 411,17 0,88
CCP 22.000 0 (0,00) -53,89 1,99
CCT 8.400 0 (0,00) 32,36 0,90
CDN 31.242 -258 (-0,82) 10,81 1,75
CIA 10.128 -72 (-0,71) 85,99 0,58
CLL 40.500 +45 (+1,12) 13,69 2,14
CMP 8.100 0 (0,00) 226,05 0,77
CPI 4.000 0 (0,00) -135,05 0,00
CQN 27.047 -253 (-0,93) 18,47 2,08
DDH 15.900 0 (0,00) 10,30 1,37
DL1 4.881 -19 (-0,39) 11,28 0,37
DNL 24.700 0 (0,00) 14,50 1,79
DS3 6.029 -71 (-1,16) 12,36 0,78
DVP 76.500 -50 (-0,64) 10,77 2,13
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây 94,18%
Trần Văn Phong 0,03%
Hồ Hoàng Thi 0,02%
Huỳnh Văn Toàn 0,02%
LÊ VĂN TIẾN 0,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/02/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 23/10/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 21/07/2023

Xem thêm

TOP