Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 66.559 -641 (-0,95) 17,49 2,95
ASG 22.200 +40 (+1,83) -77,46 0,91
CCP 15.900 0 (0,00) -17,26 1,39
CCR 11.200 0 (0,00) 19,52 0,99
CCT 6.900 0 (0,00) 35,77 0,74
CDN 26.450 +450 (+1,73) 9,22 1,59
CIA 9.924 -176 (-1,74) 2,26 0,58
CLL 35.300 -70 (-1,94) 12,23 2,04
CMP 8.100 0 (0,00) -29,84 0,78
CPI 2.800 +300 (+12,00) -102,65 0,00
CQN 30.100 0 (0,00) 24,84 2,45
DDH 16.500 0 (0,00) 10,71 1,62
DL1 4.277 +77 (+1,83) 8,78 0,34
DNL 23.250 -3.750 (-13,89) 17,97 1,73
DS3 5.460 -40 (-0,73) -1,59 0,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 80,90%
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Phú Xuân 14,27%
Đoàn Xuân Vinh 0,02%
Đoàn Xuân Vĩnh 0,01%
Kiều Phương Ngọc 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 13/10/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 17/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 23/09/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 21/12/2022

Xem thêm

TOP