Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 120.894 +894 (+0,75) 26,73 4,96
ASG 19.500 -5 (-0,25) 411,17 0,88
CCP 24.900 0 (0,00) -60,99 2,25
CCT 9.600 0 (0,00) 36,99 1,02
CDN 33.510 +110 (+0,33) 11,54 1,87
CIA 11.300 -300 (-2,59) 97,06 0,65
CLL 42.000 +10 (+0,23) 14,20 2,21
CMP 8.100 0 (0,00) 226,05 0,77
CPI 3.889 +89 (+2,34) -131,31 0,00
CQN 27.978 +78 (+0,28) 19,11 2,15
DDH 13.600 0 (0,00) 8,81 1,17
DL1 5.003 -97 (-1,90) 11,51 0,37
DNL 24.300 0 (0,00) 14,27 1,76
DS3 6.729 -171 (-2,48) 13,78 0,87
DVP 75.700 -10 (-0,13) 10,65 2,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng 65,00%
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng 14,42%
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông và cơ giới 5,00%
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng 5,00%
Lại Văn Phượng 0,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/01/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2019 06/05/2020

Xem thêm

TOP