Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 58.841 -59 (-0,10) 16,25 3,42
AST 51.000 +10 (+0,19) 14,66 3,51
BXT 10.600 0 (0,00) 0,00 0,00
CCP 14.900 0 (0,00) 92,19 1,07
CCR 12.057 -343 (-2,77) 11,41 1,05
CCT 9.500 0 (0,00) 76,38 1,04
CDN 18.500 0 (0,00) 9,15 1,30
CIA 11.245 -55 (-0,49) 10,40 0,57
CMP 8.700 0 (0,00) 11,76 0,77
CNH 5.100 -900 (-15,00) 28,32 0,54
CPI 1.000 0 (0,00) -34,36 0,00
DDH 5.300 0 (0,00) 1,38 0,44
DKH 21.000 0 (0,00) 0,00 0,00
DL1 0 -29.000 (-100,00) 118,09 2,72
DS3 4.299 -101 (-2,30) 5,49 0,39
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV 99,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 07/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 07/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 17/06/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 04/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP