Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 63.217 +717 (+1,15) 23,21 3,66
AST 51.500 0 (0,00) 26,24 3,62
BXT 10.600 0 (0,00) 0,00 0,00
CCP 7.700 -100 (-1,28) 48,26 0,56
CCR 12.900 0 (0,00) 12,99 1,18
CCT 10.000 0 (0,00) 78,44 1,09
CDN 21.207 +207 (+0,99) 9,95 1,59
CIA 10.519 -81 (-0,76) -121,19 0,59
CMP 8.700 0 (0,00) 14,58 0,80
CPI 1.000 0 (0,00) 104,02 0,00
CQN 20.779 -421 (-1,99) 17,26 1,96
DDH 5.300 0 (0,00) 1,38 0,44
DKH 21.000 0 (0,00) 0,00 0,00
DL1 0 -31.000 (-100,00) 165,59 2,88
DS3 4.091 -109 (-2,60) 6,39 0,40
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV 99,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 27/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 07/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 07/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 17/06/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 04/11/2019

Xem thêm

TOP