Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần 28.1 (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AG1 7.920 +20 (+0,25) -4,15 0,95
BDG 46.520 -80 (-0,17) 7,95 1,77
BMG 21.300 0 (0,00) 8,48 1,19
DCG 13.400 0 (0,00) 5,65 0,62
DM7 9.200 0 (0,00) 2,79 0,57
EVE 17.900 -40 (-2,18) 15,15 0,74
FTM 5.980 -9 (-1,48) -1,65 1,65
G20 2.516 -84 (-3,23) -0,75 0,58
GIL 66.900 -140 (-2,04) 8,95 1,99
GMC 29.700 0 (0,00) 22,84 1,47
HCB 17.000 0 (0,00) 8,91 0,68
HDM 23.000 0 (0,00) 19,32 1,18
HKC 27.500 0 (0,00) 3,50 1,23
HLT 19.700 0 (0,00) -4,61 4,51
KMR 9.450 +25 (+2,71) 58,91 0,88
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 65,00%
Nguyễn Thị Năm 0,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 12/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 13/03/2020

Xem thêm

TOP