Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Everpia (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
22/05/2020 MASC Mua 13500 13500
08/11/2018 FPTS Không có Không có Không có
02/10/2018 BSI Giữ 18200 18200
16/07/2018 SSI Giữ 18500 18500
19/04/2018 VPBS Mua 20400 20400
09/04/2018 ACBS Không có Không có Không có
08/08/2016 VCBS Không có Không có Không có
23/02/2016 BSI Không có Không có Không có
21/12/2010 APS Mua 44000 Không có
06/12/2010 MKSC Mua Không có 63000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ADS 9.000 +1 (+0,11) -40,95 0,65
AG1 8.000 0 (0,00) 5,40 0,69
AQN 7.500 0 (0,00) 3,05 0,51
ATD 9.600 0 (0,00) -2,20 1,80
BDG 30.500 0 (0,00) 3,89 1,25
BMG 28.000 0 (0,00) 9,25 1,64
DCG 21.500 0 (0,00) 6,66 1,04
DM7 7.800 0 (0,00) 2,73 0,56
EVE 10.150 +15 (+1,50) 6,96 0,43
FTM 1.410 -2 (-1,39) -0,43 0,17
G20 200 -100 (-33,33) -0,06 0,05
GIL 26.450 +50 (+1,92) 3,49 0,86
GMC 16.650 -5 (-0,29) 6,14 0,79
HCB 19.900 0 (0,00) 3,81 0,74
HDM 14.500 0 (0,00) 7,96 0,72
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
NH Investment & Securities Co., Ltd. 7,77%
Korea Investment & Securities Co., Ltd 6,39%
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư FPT 1,72%
Công ty TNHH Đầu tư FC 1,40%
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 05/08/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 07/09/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 29/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 06/02/2020

Xem thêm

TOP