Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
12/12/2019 FPTS Không có 22400 22400
06/05/2019 FPTS Không có 47280 47280
09/10/2015 BVS Không có 49700 49700
01/10/2014 BVS Không có Không có Không có
01/10/2014 BVS Không có 53000 53000
04/09/2014 CTS Mua Không có Không có
11/10/2011 PHS Giữ 24200 Không có
29/07/2011 BSI Mua 14500 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAT 4.270 -9 (-2,06) 19,69 0,40
ADS 13.900 -100 (-6,71) 14,97 1,07
AG1 9.100 +500 (+5,81) 4,10 0,87
BDG 33.159 -41 (-0,12) 6,11 1,44
BMG 19.000 0 (0,00) 7,88 0,90
DCG 16.100 0 (0,00) 8,91 0,67
DM7 26.500 0 (0,00) 8,18 1,47
EVE 13.850 +5 (+0,36) 46,86 0,58
FTM 1.067 +67 (+6,70) -0,22 0,00
G20 639 +39 (+6,50) -0,19 0,00
GIL 35.000 -215 (-5,78) 34,44 0,96
GMC 8.900 -20 (-2,19) -9,75 0,74
HCB 25.000 0 (0,00) 6,88 0,87
HDM 31.799 +299 (+0,95) 6,17 1,61
HLT 11.800 0 (0,00) -1,30 1,19
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn 15,83%
Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn 13,79%
Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn 11,69%
Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn 9,16%
Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn 7,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2024 09/05/2024
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2023 29/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 31/03/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 27/10/2023

Xem thêm

TOP