Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AG1 7.659 +159 (+2,12) -4,01 0,92
BDG 44.100 -700 (-1,56) 7,53 1,68
BMG 23.000 0 (0,00) 9,15 1,29
DCG 13.400 0 (0,00) 5,65 0,62
DM7 9.200 0 (0,00) 2,79 0,57
EVE 17.300 -70 (-3,88) 14,65 0,72
FTM 7.050 +5 (+0,71) -1,95 1,95
G20 2.000 0 (0,00) -0,59 0,46
GIL 68.000 0 (0,00) 9,10 2,02
GMC 26.250 -15 (-0,56) 20,19 1,30
HCB 19.433 +133 (+0,69) 10,18 0,78
HDM 24.200 -1.200 (-4,72) 20,38 1,24
HLT 18.000 0 (0,00) -4,47 4,12
HNI 58.000 +2.000 (+3,57) 6,91 1,90
KMR 8.470 -63 (-6,92) 52,80 0,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 17/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 24,04%
Nguyễn Thị Tuyết Minh 4,82%
Wang Kuan Hung 4,04%
Nguyễn Đăng Luận 2,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 13/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020

Xem thêm

TOP