Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.600 0 (0,00) 28,48 0,15
BSG 6.600 -600 (-8,33) -6,47 1,19
BTV 28.500 0 (0,00) -19,17 3,56
CTC 0 -4.000 (-100,00) 9,37 0,53
CXH 7.000 0 (0,00) 29,95 0,61
DAR 9.200 0 (0,00) 26,23 0,69
DBH 8.300 0 (0,00) 9,27 0,76
DLT 10.300 0 (0,00) 4,04 0,45
DSP 12.500 0 (0,00) -8,18 1,38
HGT 10.000 0 (0,00) -4,91 1,09
HHG 5.063 -237 (-4,47) -2,63 0,60
HNT 2.600 0 (0,00) 5,15 0,24
HOT 40.700 +5 (+0,12) -12,99 4,17
MAS 36.385 -1.915 (-5,00) -14,24 3,76
PDC 6.664 -236 (-3,42) -11,87 0,72
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/04/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Kim Giang 21,46%
Đỗ Trung Kiên 19,00%
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 9,80%
CTCP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí VN (PVFC) 5,85%
Công ty Chứng khoán Dầu khí 3,41%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 01/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 29/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 07/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 07/05/2020

Xem thêm

TOP