Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.200 0 (0,00) 2,74 0,11
BSG 10.200 0 (0,00) -3,81 1,88
BTV 25.400 0 (0,00) -74,03 2,84
CTC 5.800 +500 (+9,43) -52,65 0,85
CXH 7.000 0 (0,00) 7,82 0,62
DAR 7.600 0 (0,00) 4,84 0,60
DBH 10.000 0 (0,00) 15,54 0,94
DLT 7.900 0 (0,00) 1,82 0,33
DSP 9.688 +988 (+11,36) -9,20 1,03
HHG 1.100 0 (0,00) -1,40 0,13
HNT 2.500 0 (0,00) 4,95 0,24
HOT 45.500 0 (0,00) -72,55 3,92
HRT 3.300 0 (0,00) -2,39 0,41
MAS 30.700 -100 (-0,32) 12,88 2,35
PDC 5.800 -600 (-9,38) 221,88 0,60
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Kim Giang 21,46%
Đỗ Trung Kiên 19,00%
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 9,80%
CTCP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí VN (PVFC) 5,85%
Công ty Chứng khoán Dầu khí 3,41%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 07/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 07/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP