Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần PGT Holdings (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 10.000 0 (0,00) 381,58 0,94
BSG 10.851 -49 (-0,45) 22,34 2,16
BTV 11.800 0 (0,00) 13,53 1,47
CTC 2.545 +145 (+6,04) -1,50 0,34
DLT 21.000 0 (0,00) 10,60 0,89
DSP 11.622 +1.022 (+9,64) -41,05 1,48
HGT 8.300 0 (0,00) -92,11 1,17
HHG 2.697 +297 (+12,38) -1,78 0,62
HOT 19.000 +700 (+3,83) -12,80 3,77
HRT 4.681 -119 (-2,48) 12,23 0,85
MAS 0 -38.100 (-100,00) 53,11 5,81
NWT 10.000 0 (0,00) 25,51 0,94
PGT 3.822 -378 (-9,00) -12,33 1,50
SKG 19.250 +5 (+0,26) 17,97 1,39
TCT 26.100 -40 (-1,50) 14,06 0,99
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
ALL CORPORATION 12,65%
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HALO 9,81%
DAITOMI INC 6,51%
Công ty TNHH Đầu tư Vina Terrace 5,38%
Lê Hải Đoàn 5,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 09/05/2023
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 16/12/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/04/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022

Xem thêm

TOP