Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần PGT Holdings (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 6.500 0 (0,00) 248,02 0,61
BSG 10.819 +419 (+4,03) 17,25 2,01
BTV 13.400 0 (0,00) 11,96 1,55
CTC 0 -1.400 (-100,00) -1,89 0,18
DLT 17.100 0 (0,00) 8,63 0,72
DSP 16.050 +1.350 (+9,18) -481,90 1,98
HGT 8.300 0 (0,00) -264,89 1,16
HHG 1.901 +1 (+0,05) -1,28 0,51
HOT 17.700 0 (0,00) -336,83 3,22
HRT 7.078 +378 (+5,64) 8,47 1,09
MAS 0 -30.400 (-100,00) 25,22 4,22
NWT 5.000 0 (0,00) 12,76 0,47
PGT 3.100 -100 (-3,13) -7,46 0,91
SKG 14.100 +10 (+0,71) 11,59 1,00
TCT 22.000 0 (0,00) 15,22 0,84
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/11/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
ALL CORPORATION 12,65%
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HALO 9,81%
DAITOMI INC 6,51%
Công ty TNHH Đầu tư Vina Terrace 5,38%
Lê Hải Đoàn 5,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 10/11/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 09/05/2023
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 16/12/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/04/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 01/08/2022

Xem thêm

TOP