Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 8.900 0 (0,00) 339,60 0,83
BSG 11.110 -190 (-1,68) 44,40 2,25
BTV 14.700 0 (0,00) 19,71 1,89
CTC 1.973 -127 (-6,05) -3,73 0,27
DLT 15.000 0 (0,00) 5,77 0,63
DSP 11.700 0 (0,00) -33,42 1,47
HGT 9.700 0 (0,00) -20,88 1,41
HHG 1.621 -79 (-4,65) -1,03 0,36
HOT 21.350 -140 (-6,15) -8,98 4,50
HRT 5.000 0 (0,00) 198,49 0,89
KTC 9.300 0 (0,00) 20,83 0,84
MAS 0 -34.200 (-100,00) 119,01 5,27
NWT 10.000 0 (0,00) 3.167,27 0,97
PDC 4.375 -225 (-4,89) 8,57 0,49
PGT 3.104 -296 (-8,71) 7,86 0,90
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn 49,00%
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV 49,00%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô 24,05%
Phạm Anh Hưng 15,00%
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 19/01/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 21/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 23/12/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 23/12/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 23/12/2022

Xem thêm

TOP