Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.600 0 (0,00) 3,65 0,15
BSG 7.105 +505 (+7,65) -6,96 1,28
BTV 26.700 0 (0,00) -17,96 3,33
CTC 0 -2.900 (-100,00) 6,80 0,38
CXH 7.000 0 (0,00) 7,82 0,62
DAR 9.200 0 (0,00) 26,23 0,69
DBH 7.300 0 (0,00) 11,34 0,69
DLT 10.300 0 (0,00) 2,38 0,43
DSP 10.200 0 (0,00) -6,92 1,12
HGT 10.000 0 (0,00) -4,91 1,09
HHG 2.276 +76 (+3,45) -1,21 0,28
HNT 2.300 0 (0,00) 4,56 0,22
HOT 26.900 0 (0,00) -8,57 2,76
MAS 38.167 -333 (-0,86) -14,82 3,91
PDC 4.077 -23 (-0,56) -17,81 0,42
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn 49,00%
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV 49,00%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô 24,05%
Phạm Anh Hưng 15,00%
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 08/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 27/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 27/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 27/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 23/04/2020

Xem thêm

TOP