Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 13.000 0 (0,00) 231,42 1,20
BSG 9.500 +100 (+1,06) -37,21 1,80
BTV 22.400 0 (0,00) -19,57 3,07
CTC 7.819 -281 (-3,47) 7,73 0,92
DAR 8.500 +1.100 (+14,86) 24,23 0,63
DBH 7.800 0 (0,00) 8,71 0,72
DLT 18.100 +2.200 (+13,84) 7,10 0,78
DSP 11.000 0 (0,00) -12,14 1,31
HGT 10.000 0 (0,00) -5,43 1,23
HHG 7.373 -227 (-2,99) -3,57 1,04
HNT 8.525 +225 (+2,71) 442,03 0,81
HOT 35.850 -265 (-6,88) -11,51 4,75
HRT 7.858 -142 (-1,77) -4,39 1,40
MAS 0 -41.900 (-100,00) -13,52 5,21
PDC 0 -7.000 (-100,00) -15,03 0,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam 56,50%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 20,01%
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 0,00%
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 10/11/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 10/11/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 20/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/03/2021

Xem thêm

TOP