Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/01/2019 BSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 9.900 0 (0,00) 22,21 0,68
BSG 8.300 -1.400 (-14,43) -15,01 0,63
BTV 20.000 -2.000 (-9,09) 30,01 2,86
CTC 0 -4.000 (-100,00) -55,36 0,38
CXH 11.000 0 (0,00) 21,29 0,70
DAR 10.000 0 (0,00) 3,58 0,89
DBH 10.000 0 (0,00) 26,83 3,23
DLT 8.300 0 (0,00) 1,81 0,33
FDT 0 -50.400 (-100,00) 15,63 3,87
HHG 1.700 -100 (-5,56) 6,46 0,18
HNT 4.300 0 (0,00) 11,47 0,39
HOT 29.250 0 (0,00) 12,30 1,99
HRT 5.220 +320 (+6,53) -2,48 0,34
MAS 0 -46.000 (-100,00) 15,48 3,52
NWT 6.000 0 (0,00) 28,02 0,56
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 36,11%
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 6,17%
Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất 0,00%
Lê Bích Hồng 0,00%
Krohne Fund, L.P 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 29/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 02/05/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 31/01/2018

Xem thêm

TOP