Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
17/02/2017 HPC Mua 30000 30000
24/10/2016 ACBS Mua 81200 81200
08/07/2016 BVS Không có Không có Không có
08/07/2016 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.200 0 (0,00) 23,46 0,67
BSG 11.800 0 (0,00) 20,22 2,14
BTV 12.000 0 (0,00) 9,85 1,34
CTC 0 -1.300 (-100,00) -1,28 0,19
DLT 16.000 0 (0,00) 8,07 0,68
DSP 11.800 +300 (+2,61) 308,46 1,48
HGT 8.300 0 (0,00) 165,72 1,17
HHG 1.997 -3 (-0,15) -1,65 0,58
HOT 18.660 +2.260 (+13,78) 31,02 3,31
HRT 6.656 -44 (-0,66) 37,88 1,23
MAS 0 -36.000 (-100,00) 40,96 5,02
NWT 5.000 0 (0,00) 12,76 0,47
PGT 3.976 -24 (-0,60) 9,01 1,04
SKG 14.500 -10 (-0,68) 13,17 1,04
TCT 25.550 -55 (-2,10) 17,62 0,99
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 51,00%
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 9,38%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 9,38%
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 8,74%
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 6,62%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 07/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 02/09/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 02/09/2023

Xem thêm

TOP