Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.300 0 (0,00) 40,62 0,68
BSG 11.600 +1.200 (+11,54) 17,53 2,04
BTV 11.000 0 (0,00) 8,78 1,19
CTC 0 -1.300 (-100,00) -1,26 0,19
DLT 7.200 0 (0,00) 3,62 0,30
DSP 9.600 -400 (-4,00) 57,69 1,20
HGT 8.300 0 (0,00) 147,61 1,16
HHG 2.191 -9 (-0,41) -1,93 0,69
HOT 16.100 0 (0,00) 15,83 2,65
HRT 7.456 +56 (+0,76) 19,89 1,27
MAS 0 -33.100 (-100,00) 25,82 4,41
NWT 7.400 0 (0,00) 11,80 0,70
PGT 3.357 -43 (-1,26) 18,34 0,90
SKG 15.150 +5 (+0,33) 13,76 1,06
TCT 21.000 -20 (-0,94) 31,67 0,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ 49,00%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ 34,96%
Nguyễn Thị Nguyên 0,01%
Nguyễn Quốc Anh 0,01%
Dư Hữu Danh 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2023 15/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 18/10/2023

Xem thêm

TOP