Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.600 0 (0,00) 3,65 0,15
BSG 10.000 0 (0,00) -9,80 1,80
BTV 31.200 0 (0,00) -20,99 3,89
CTC 0 -3.200 (-100,00) 7,50 0,42
CXH 7.000 0 (0,00) 7,82 0,62
DAR 9.200 0 (0,00) 5,86 0,73
DBH 7.300 0 (0,00) 11,34 0,69
DLT 10.300 0 (0,00) 2,38 0,43
DSP 8.900 0 (0,00) -6,04 0,98
HGT 10.000 0 (0,00) -4,91 1,09
HHG 2.000 +100 (+5,26) -1,05 0,24
HNT 2.300 0 (0,00) 4,56 0,22
HOT 26.900 0 (0,00) -8,57 2,76
MAS 39.100 +1.100 (+2,89) -14,28 3,78
PDC 4.700 -200 (-4,08) -21,29 0,50
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/02/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Crystal Treasure Limited 45,50%
Công ty TNHH Tấn Trường 20,00%
Công ty TNHH Thạch Anh Trắng 9,63%
Công ty TNHH Tập đoàn BITEXCO 9,11%
Lê Thị Ngọc Thủy 7,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 09/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 26/10/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 26/10/2020

Xem thêm

TOP