Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 8.800 0 (0,00) 335,79 0,82
BSG 11.295 -205 (-1,78) 45,13 2,29
BTV 14.700 0 (0,00) 19,71 1,89
CTC 1.903 +3 (+0,16) -3,55 0,25
DLT 15.000 0 (0,00) 5,77 0,63
DSP 10.300 0 (0,00) -29,42 1,30
HGT 9.700 0 (0,00) -20,88 1,41
HHG 1.594 -6 (-0,38) -0,91 0,32
HOT 18.050 -105 (-5,49) -7,59 3,81
HRT 4.692 +192 (+4,27) 87,06 0,90
KTC 9.300 0 (0,00) 20,83 0,84
MAS 0 -32.900 (-100,00) 114,49 5,07
NWT 10.000 0 (0,00) 3.167,27 0,97
PDC 4.467 +67 (+1,52) 8,75 0,50
PGT 3.216 -84 (-2,55) -10,48 1,10
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Crystal Treasure Limited 45,50%
Công ty TNHH Tấn Trường 20,00%
Công ty TNHH Thạch Anh Trắng 9,63%
Công ty TNHH Tập đoàn BITEXCO 9,11%
Lê Thị Ngọc Thủy 7,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 25/10/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 25/10/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 25/10/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 08/02/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 25/10/2022

Xem thêm

TOP