Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.450 +150 (+2,05) 284,27 0,70
BSG 11.561 +461 (+4,15) -10,58 2,54
BTV 14.100 -2.400 (-14,55) -40,76 1,92
CTC 5.087 -213 (-4,02) -4,63 0,70
DLT 17.900 0 (0,00) 6,88 0,76
DSP 8.533 -867 (-9,22) -24,52 1,05
HGT 16.100 0 (0,00) -17,00 2,30
HHG 3.613 -87 (-2,35) -1,84 0,63
HRT 6.081 -19 (-0,31) -17,08 1,13
KTC 9.900 -1.100 (-10,00) 13,42 0,85
MAS 36.000 -2.000 (-5,26) -19,73 6,22
NWT 10.000 0 (0,00) 3.167,27 0,97
PDC 7.396 +896 (+13,78) -16,54 0,88
PGT 6.173 +73 (+1,20) 25,67 1,55
TTT 51.422 -4.278 (-7,68) 26,83 0,66
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 11/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Crystal Treasure Limited 45,50%
Công ty TNHH Tấn Trường 20,00%
Công ty TNHH Thạch Anh Trắng 9,63%
Công ty TNHH Tập đoàn BITEXCO 9,11%
Lê Thị Ngọc Thủy 7,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 25/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 25/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 25/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 25/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 28/04/2022

Xem thêm

TOP