Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.200 0 (0,00) 23,46 0,67
BSG 11.000 0 (0,00) 18,85 1,99
BTV 12.000 0 (0,00) 9,85 1,34
CTC 0 -1.300 (-100,00) -1,28 0,19
DLT 16.000 0 (0,00) 8,07 0,68
DSP 10.800 -100 (-0,92) 282,32 1,35
HGT 8.300 0 (0,00) 165,72 1,17
HHG 2.000 0 (0,00) -1,65 0,58
HOT 18.700 0 (0,00) 31,08 3,32
HRT 6.972 -28 (-0,40) 39,68 1,28
MAS 0 -33.000 (-100,00) 39,83 4,88
NWT 5.000 0 (0,00) 12,76 0,47
PGT 3.798 +98 (+2,65) 8,57 0,99
SKG 15.200 -10 (-0,65) 13,81 1,09
TCT 25.600 0 (0,00) 17,66 0,99
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/03/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang 45,50%
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang 20,00%
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang 9,63%
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang 9,11%
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang 7,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2023 16/08/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 17/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 17/10/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 19/07/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 19/04/2023

Xem thêm

TOP