Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
10/07/2020 BVS Mua 12200 12200
10/07/2020 VPBS Mua Không có Không có
10/07/2020 VPBS Mua Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.200 0 (0,00) 2,74 0,11
BSG 10.200 0 (0,00) -7,23 1,50
BTV 35.000 0 (0,00) 284,26 3,36
CTC 0 -3.800 (-100,00) 1.358,59 0,56
CXH 7.000 0 (0,00) 7,82 0,62
DAR 11.500 +1.500 (+15,00) 7,32 0,91
DBH 10.000 0 (0,00) 15,54 0,94
DLT 9.300 0 (0,00) 2,15 0,39
DSP 10.400 0 (0,00) 32,18 0,93
HHG 1.259 -41 (-3,15) -3,29 0,13
HNT 2.500 0 (0,00) 4,95 0,24
HOT 46.000 0 (0,00) 54,21 3,25
HRT 3.100 +200 (+6,90) -5,75 0,36
MAS 35.500 +500 (+1,43) 14,47 2,64
PDC 0 -6.400 (-100,00) 244,83 0,64
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Xuân Nhượng 2,48%
Trần Quốc Huy 1,78%
Vũ Ngọc Anh 1,77%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 07/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 20/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP