Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 9.000 0 (0,00) 343,42 0,84
BSG 10.247 -53 (-0,51) 40,95 2,08
BTV 8.600 +1.100 (+14,67) 11,53 1,11
CTC 1.704 -96 (-5,33) -3,20 0,23
DLT 15.000 0 (0,00) 7,57 0,63
DSP 11.500 -1.300 (-10,16) -32,81 1,45
HGT 9.700 0 (0,00) -32,44 1,38
HHG 1.209 +9 (+0,75) -0,72 0,26
HOT 20.850 +130 (+6,64) -9,97 4,15
HRT 4.490 -10 (-0,22) 62,11 0,85
KTC 10.000 0 (0,00) 20,92 0,90
MAS 0 -33.000 (-100,00) 121,15 5,55
NWT 10.000 0 (0,00) 25,51 0,94
PDC 4.757 -43 (-0,90) 9,32 0,53
PGT 2.969 -131 (-4,23) -9,55 1,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 35,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hồng Bàng 19,84%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hồng Bàng 19,84%
Công ty Cổ phần Parus 16,00%
Nguyễn Thị Trung Hòa 7,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/06/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP