Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 9.000 0 (0,00) 160,21 0,83
BSG 9.542 +342 (+3,72) -11,14 1,59
BTV 28.200 0 (0,00) -23,92 3,66
CTC 7.847 +47 (+0,60) 7,09 0,93
CXH 7.000 0 (0,00) 29,95 0,61
DAR 3.800 0 (0,00) 10,83 0,28
DBH 7.800 0 (0,00) 8,71 0,72
DLT 12.000 0 (0,00) 4,71 0,52
DSP 9.500 0 (0,00) -13,34 1,10
HGT 10.000 0 (0,00) -5,44 1,23
HHG 4.847 -153 (-3,06) -2,64 0,67
HNT 12.371 +371 (+3,09) 634,29 1,16
HOT 36.400 0 (0,00) -10,55 4,49
MAS 0 -42.000 (-100,00) -15,55 5,22
PDC 6.683 +483 (+7,79) -33,73 0,68
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 35,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hồng Bàng 19,84%
Công ty Cổ phần Parus 16,00%
Nguyễn Thị Trung Hòa 7,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP