Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.900 0 (0,00) 301,45 0,74
BSG 12.351 +51 (+0,41) -24,56 2,59
BTV 11.500 +1.000 (+9,52) 39,10 1,52
CTC 2.000 +100 (+5,26) -1,63 0,28
DLT 18.000 0 (0,00) 6,92 0,76
DSP 11.315 +15 (+0,13) -79,93 1,39
HGT 16.100 0 (0,00) -30,57 2,29
HHG 1.788 +88 (+5,18) -1,09 0,35
HOT 23.600 -175 (-6,90) -10,49 4,48
HRT 4.800 0 (0,00) 190,55 0,85
KTC 6.500 0 (0,00) 18,12 0,57
MAS 0 -35.700 (-100,00) -22.802,82 6,05
NWT 10.000 0 (0,00) 3.167,27 0,97
PDC 4.302 -298 (-6,48) 93,72 0,50
PGT 3.356 -44 (-1,29) 8,88 1,02
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/12/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 35,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hồng Bàng 19,84%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hồng Bàng 19,84%
Công ty Cổ phần Parus 16,00%
Nguyễn Thị Trung Hòa 7,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/06/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP