Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.200 0 (0,00) 23,46 0,67
BSG 11.800 0 (0,00) 20,22 2,14
BTV 12.000 0 (0,00) 9,85 1,34
CTC 0 -1.300 (-100,00) -1,28 0,19
DLT 16.000 0 (0,00) 8,07 0,68
DSP 11.800 +300 (+2,61) 308,46 1,48
HGT 8.300 0 (0,00) 165,72 1,17
HHG 1.997 -3 (-0,15) -1,65 0,58
HOT 18.660 +2.260 (+13,78) 31,02 3,31
HRT 6.656 -44 (-0,66) 37,88 1,23
MAS 0 -36.000 (-100,00) 40,96 5,02
NWT 5.000 0 (0,00) 12,76 0,47
PGT 3.976 -24 (-0,60) 9,01 1,04
SKG 14.500 -10 (-0,68) 13,17 1,04
TCT 25.550 -55 (-2,10) 17,62 0,99
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh 35,00%
Nguyễn Anh Toàn 19,84%
Đoàn Thái Bình 16,00%
Nguyễn Tiến Hùng 8,00%
Nguyễn Thị Trung Hòa 4,95%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 09/01/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/06/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP