Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
15/04/2024 KEVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.200 0 (0,00) 40,06 0,67
BSG 10.100 -1.100 (-9,82) 17,30 1,83
BTV 10.100 0 (0,00) 8,29 1,13
CTC 0 -1.300 (-100,00) -1,26 0,19
DLT 8.600 0 (0,00) 4,33 0,36
DSP 11.000 0 (0,00) 559,74 1,38
HGT 8.300 0 (0,00) 165,72 1,17
HHG 2.085 -15 (-0,71) -1,68 0,61
HOT 16.000 -500 (-3,03) 26,49 2,84
HRT 7.435 +335 (+4,72) 42,32 1,37
MAS 0 -31.600 (-100,00) 36,92 4,41
NWT 5.000 0 (0,00) 7,98 0,47
PGT 3.835 +35 (+0,92) 3,15 0,91
SKG 16.800 -25 (-1,46) 15,26 1,21
TCT 25.000 -75 (-2,91) 17,42 0,97
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 49,00%
Công ty Cổ phần An Phú 10,66%
VŨ ĐÌNH QUÂN 0,03%
Nguyễn Ngọc Châu 0,03%
Trần Huỳnh Nguyên 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/03/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 08/11/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 20/07/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 18/04/2023

Xem thêm

TOP