Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
18/04/2018 HCM Giữ 83500 83500
18/04/2018 HCM Giữ 83500 83500
12/04/2018 ACBS Mua 85056 85056
17/01/2018 HCM Giữ 61079 61079
17/01/2018 HCM Giữ 61079 61079
14/12/2017 HCM Giữ 61028 61028
14/12/2017 HCM Giữ 61028 61028
07/11/2017 MASC Không có Không có Không có
25/08/2017 ACBS Giữ 65566 65566
25/08/2017 ACBS Giữ 65566 65566

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 18.070 -30 (-0,17) 4,87 0,69
CLX 11.040 +40 (+0,36) 7,72 0,92
EFI 6.900 -600 (-8,00) 10,18 0,29
EIN 5.820 -680 (-10,46) 16,54 0,31
HD2 12.900 -300 (-2,27) 2,40 0,51
HU6 6.900 0 (0,00) 4,51 0,40
IDJ 2.900 -100 (-3,33) 1,89 0,30
IDV 29.600 0 (0,00) 7,73 2,15
MH3 20.000 0 (0,00) 3,76 1,41
NDN 12.181 -119 (-0,97) 6,09 0,99
NHN 30.000 0 (0,00) 0,00 0,00
NRC 35.298 +498 (+1,43) 5,99 2,10
NTB 540 -60 (-10,00) -0,04 0,00
NTC 50.190 -410 (-0,81) 3,30 2,63
PV2 0 -3.100 (-100,00) 7,17 0,51
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Novagroup 21,14%
Công ty Cổ phần Diamond Properties 11,30%
Thái Ngọc Quý 3,62%
Nguyễn Như Pho 2,66%
Lê Thanh Liêm 2,38%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 9 năm 2018 31/10/2018
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 30/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP