Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 12.000 0 (0,00) 8,55 0,91
BHK 12.600 0 (0,00) 8,59 0,96
BHN 63.000 -20 (-0,31) 18,80 2,77
BHP 8.400 0 (0,00) 28,85 0,50
BQB 5.900 0 (0,00) -3,39 0,71
BSD 37.000 0 (0,00) 8,99 1,80
BSH 22.900 0 (0,00) 9,73 1,58
BSL 10.800 +100 (+0,93) 14,69 1,00
BSP 20.400 0 (0,00) 13,22 1,15
BSQ 24.639 +639 (+2,66) 7,88 1,48
BTB 6.600 -200 (-2,94) 63,74 0,46
HAD 16.514 +14 (+0,08) -1.288,25 0,92
HAT 20.071 +71 (+0,35) -15,13 1,22
SAB 160.000 -280 (-1,71) 21,47 4,63
SMB 43.500 0 (0,00) 8,84 2,28
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Xây dựng Bông Sen Vàng 34,99%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 05/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 12/05/2016

Xem thêm

TOP