Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 16.540 +40 (+0,24) 6,69 1,23
C21 19.000 0 (0,00) 6,20 0,50
CLX 11.000 0 (0,00) 7,39 0,83
DLR 9.100 0 (0,00) -6,76 0,00
EFI 3.100 0 (0,00) 140,89 0,38
EIN 4.200 0 (0,00) 7,89 0,39
HD2 7.900 0 (0,00) 15,46 0,58
HD8 6.200 0 (0,00) 4,18 0,46
HIZ 26.200 0 (0,00) 8,68 1,12
HPI 15.000 +1.500 (+11,11) 4,99 0,93
IDV 31.361 -239 (-0,76) 3,81 1,62
NDN 13.185 +185 (+1,42) 8,84 0,97
NRC 6.956 +256 (+3,82) 1,59 0,39
PV2 0 -2.700 (-100,00) 8,01 0,42
PVL 1.229 -71 (-5,46) -8,99 0,28
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 11,39%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 10,03%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 8,59%
America Limited Liability Company 7,55%
Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội 7,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2015 19/02/2016
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2015 18/11/2015

Xem thêm

TOP