Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
03/06/2020 BSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 8.800 0 (0,00) 4,89 0,61
AMS 7.200 +400 (+5,88) 7,12 0,58
ASD 3.100 0 (0,00) 6,10 0,25
ATB 500 0 (0,00) -2,19 0,05
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0,00) 15,48 0,69
BHA 8.800 0 (0,00) -11,66 1,00
BHT 4.200 0 (0,00) -1,27 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 14,32 0,95
HUB 17.500 +60 (+3,55) 4,21 0,63
SC5 19.950 -5 (-0,25) 10,97 0,85
SII 17.000 0 (0,00) 42,17 0,70
TCD 9.000 +3 (+0,33) 4,81 0,68
TGG 1.050 +2 (+1,94) 35,37 0,10
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Quang Lân 23,90%
Đỗ Thị Minh 18,91%
Đỗ Hướng Đạo 8,09%
Nguyễn Thành Dung 5,04%
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP