Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 12.900 0 (0,00) 1,77 0,41
AMS 7.000 +500 (+7,69) 8,59 0,67
ASD 1.000 0 (0,00) 8,86 0,66
BMN 9.200 0 (0,00) 5,04 0,68
BTC 44.000 0 (0,00) -1.387,24 3,91
BTU 9.700 0 (0,00) 6,08 0,91
C12 15.000 0 (0,00) 4,35 0,71
C71 10.060 -40 (-0,40) 6,74 0,80
CCV 8.000 0 (0,00) 7,36 2,05
CE1 0 -13.900 (-100,00) 26,18 0,45
SII 17.500 -130 (-6,91) 9,31 1,01
TCD 12.950 -5 (-0,38) 19,19 1,18
TGG 4.480 -33 (-6,86) 22,51 0,43
THG 30.500 -70 (-2,24) 4,93 1,24
TNI 9.180 -4 (-0,43) 12,98 0,69
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt 5,88%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP