Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 11.600 +1.400 (+13,73) 10,38 0,78
AMS 7.175 -1.125 (-13,55) 7,10 0,58
ASD 3.100 0 (0,00) 6,10 0,25
ATB 600 0 (0,00) -2,63 0,06
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0,00) 15,48 0,69
BHA 11.200 0 (0,00) -25,47 1,28
BHT 8.000 0 (0,00) -2,43 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 14,32 0,95
HUB 18.500 -20 (-1,06) 4,41 0,67
SC5 18.900 +10 (+0,53) 15,73 0,87
SII 17.000 0 (0,00) -55,22 0,72
TCD 8.420 -57 (-6,34) 4,88 0,62
TGG 1.010 +5 (+5,20) -5,75 0,10
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam 51,00%
Nguyễn Thị Mai Lan 5,01%
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 01/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 07/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 13/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 01/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP