Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 900 +100 (+12,50) 382,92 0,11
ALV 2.300 +300 (+15,00) 4,02 0,20
AMC 0 -20.900 (-100,00) 7,36 1,18
ATG 780 -1 (-1,26) -0,98 0,09
BKC 0 -5.500 (-100,00) 4,31 0,42
BMC 11.700 -20 (-1,68) 9,36 0,71
BMJ 19.000 0 (0,00) 7,45 1,39
CMI 1.200 +100 (+9,09) -0,73 0,00
DHM 8.590 -31 (-3,48) 57,13 0,75
HGM 0 -38.000 (-100,00) 130,71 2,96
HPM 0 -12.900 (-100,00) -7,56 2,05
KCB 1.800 0 (0,00) -0,54 0,22
KHB 401 -99 (-19,80) -214,07 0,08
KHD 8.095 -105 (-1,28) 5,75 0,70
KSB 24.850 -15 (-0,60) 4,03 1,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Huy Hoàng 4,82%
Trương Thế Dũng 4,62%
Phạm Thị Minh Ngọc 4,60%
Hồ Thị Thủy 4,42%
Nguyễn Thị Nga 2,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 13/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 25/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 31/01/2018

Xem thêm

TOP