Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
11/07/2017 VDS Mua 26200 26200
11/07/2017 VDS Mua 26200 26200
15/06/2017 BVS Mua 30563 30563
09/06/2017 BVS Mua 30563 30563
12/02/2015 VCSC Không có 15700 15700
12/02/2015 VCSC Không có 15700 15700
21/04/2011 FPTS Mua 15000 Không có
23/12/2010 HBS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 8.020 -980 (-10,89) 4,58 0,57
AMS 6.800 -100 (-1,45) 6,84 0,59
ASD 3.900 0 (0,00) 4,05 0,32
ATB 500 0 (0,00) -2,12 0,05
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 13.000 0 (0,00) 25,79 1,17
BHA 13.500 0 (0,00) -21,30 1,44
BHT 2.700 0 (0,00) -1,94 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 46,84 1,00
HUB 16.600 +20 (+1,21) 3,94 0,66
TCD 9.950 0 (0,00) 5,64 0,81
TGG 870 -6 (-6,45) 29,31 0,08
THG 40.900 +10 (+0,24) 5,09 1,38
TNI 9.300 -70 (-7,00) 26,73 0,83
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty IDICO - CTCP 47,50%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 10,00%
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 7,07%
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO 4,97%
Công ty Trách nhiệm hữ hạn một thành viên Phát triển đô thị và Khu Công nghiệp IDICO 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 28/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP