Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 6.800 0 (0,00) 3.682,10 0,38
ALV 3.921 -79 (-1,98) 4,89 0,29
ATB 475 -25 (-5,00) -0,09 0,18
B82 500 -100 (-16,67) 0,00 0,05
BCO 11.000 0 (0,00) 0,00 0,00
BMN 8.000 0 (0,00) 4,86 0,73
BOT 3.078 -22 (-0,71) -2,40 1,09
C12 3.200 -400 (-11,11) 4,52 0,20
C4G 12.150 -50 (-0,41) 21,80 1,17
C92 2.912 +12 (+0,41) 393,27 0,25
CMS 20.217 +417 (+2,11) 102,13 1,43
CSC 29.823 -377 (-1,25) 20,12 1,14
CTX 0 -7.600 (-100,00) 20,06 0,59
CX8 6.800 +500 (+7,94) 25,23 0,65
DC2 4.509 -191 (-4,06) 58,06 0,44
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 20,11%
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc 4,02%
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Hà Thành 3,29%
Phạm Đình Thắng 3,04%
Trần Thị Ngoan 1,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 02/11/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 08/08/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 18/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 10/04/2023

Xem thêm

TOP