Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 14.500 0 (0,00) 24,41 0,80
ALV 3.685 -215 (-5,51) 3,72 0,29
ATB 900 0 (0,00) -0,16 0,31
B82 700 0 (0,00) 6,76 0,07
BAX 70.100 0 (0,00) 8,89 2,35
BHT 14.700 0 (0,00) -10,50 0,00
BMN 9.900 0 (0,00) 6,05 0,91
BOT 3.215 -185 (-5,44) -3,37 0,73
C12 4.000 0 (0,00) 5,65 0,25
C4G 11.433 -667 (-5,51) 14,97 1,02
C92 2.800 0 (0,00) 14,40 0,24
L18 21.246 -154 (-0,72) 24,22 1,31
LCD 0 -26.700 (-100,00) 3.485,82 1,30
LCG 9.800 -45 (-4,39) 9,68 0,72
LCS 0 -2.200 (-100,00) -0,25 0,94
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI THẠCH B.O.T 33,68%
Phạm Đình Thắng 5,62%
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc 4,30%
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Hà Thành 3,52%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả 1,23%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 09/11/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 29/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 16/09/2022

Xem thêm

TOP