Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần LICOGI 16 (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
25/09/2019 BSI Mua 11300 11300
25/09/2019 BSI Mua 11300 11300
01/03/2019 DASC Mua 9650 9650
24/11/2017 BVS Mua 11400 11400
20/11/2017 BVS Mua 11400 11400
13/10/2017 SASC Không có Không có Không có
09/04/2012 VCBS Không có Không có Không có
04/01/2012 FPTS Không có Không có Không có
04/11/2011 PNSC Mua 16800 Không có
11/10/2011 PNSC Mua 16800 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 9.000 0 (0,00) 5,14 0,64
AMS 6.900 +600 (+9,52) 6,34 0,54
ASD 3.900 0 (0,00) 4,05 0,32
ATB 500 0 (0,00) -2,12 0,05
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 13.000 0 (0,00) 25,79 1,17
BHA 13.500 0 (0,00) -21,30 1,44
BHT 2.700 0 (0,00) -1,94 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 46,84 1,00
HUB 16.400 +40 (+2,50) 3,80 0,64
TCD 9.950 0 (0,00) 5,64 0,81
TGG 930 -7 (-7,00) 34,68 0,10
THG 40.800 -160 (-3,77) 5,28 1,43
TNI 10.000 -30 (-2,91) 29,60 0,92
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lucerne Enterprise LTD 20,13%
NS Advisory Inc Pte. Ltd 7,99%
Nguyễn Văn Nghĩa 6,32%
Asean Small Cap Fund 4,08%
Red River Holding 2,67%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 05/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 12/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 01/11/2018

Xem thêm

TOP