Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần FECON (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/10/2019 TFSC Không có Không có Không có
07/10/2019 SBS Không có 14920 14920
04/10/2019 SBS Không có 14920 14920
23/07/2019 TFSC Không có Không có Không có
24/06/2019 SSI Mua 17000 17000
19/06/2019 TLSC Mua 17200 17200
07/06/2019 MSBS Không có Không có Không có
19/04/2019 BVS Không có Không có Không có
27/03/2019 SSI Mua 18600 18600
27/03/2019 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 11.000 0 (0,00) 9,84 0,74
AMS 7.900 +500 (+6,76) 7,81 0,64
ASD 3.100 0 (0,00) 6,10 0,25
ATB 601 +1 (+0,17) -2,63 0,06
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0,00) 15,48 0,69
BHA 11.200 0 (0,00) -14,84 1,28
BHT 6.300 0 (0,00) -1,91 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 14,32 0,95
HUB 18.350 -5 (-0,27) 4,42 0,66
SC5 17.900 -10 (-0,55) 9,84 0,76
SII 17.900 0 (0,00) 44,40 0,74
TCD 9.550 +33 (+3,57) 5,11 0,72
TGG 1.200 +2 (+1,69) 40,42 0,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Raito Kogyo Co., Ltd. 19,25%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 17,08%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 15,13%
Geoharbour Holding Co., Ltd 4,23%
CTCP Chứng khoán MB 0,98%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 13/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 03/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 01/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP