Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
12/08/2019 SBS Mua 18356 18356
09/08/2019 SBS Mua 18356 18356
02/05/2019 TFSC Không có Không có Không có
09/06/2011 APS Mua Không có Không có
11/11/2010 CTS Mua 41300 Không có
29/10/2010 SBS Không có Không có Không có
04/10/2010 ACBS Giữ 44913 Không có
09/03/2010 VCSC Giữ 56000 Không có
25/06/2009 VND Không có Không có Không có
19/09/2008 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.200 0 (0,00) 3,46 0,11
BSG 10.000 0 (0,00) -8,69 1,19
BTV 22.000 0 (0,00) 43,25 2,05
CTC 3.000 +200 (+7,14) 103,34 0,29
CXH 7.000 0 (0,00) 7,82 0,62
DAR 7.000 0 (0,00) 4,46 0,55
DBH 9.400 0 (0,00) 14,61 0,88
DLT 9.300 0 (0,00) 2,15 0,39
DSP 14.000 +800 (+6,06) 27,22 1,26
FDT 0 -38.800 (-100,00) 15,70 2,96
HHG 1.010 -90 (-8,18) 67,92 0,10
HNT 3.900 0 (0,00) 7,73 0,37
HOT 25.900 0 (0,00) 16,45 1,80
HRT 2.900 0 (0,00) 16,71 0,32
MAS 29.891 +891 (+3,07) 8,42 2,27
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
TAEL Two Partners Ltd. 18,30%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 10,61%
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 7,91%
Nguyễn Kim Phượng 5,01%
Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio 3,87%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP