Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
04/11/2011 SBS Giữ 4706 Không có
23/11/2010 VDS Mua 13900 Không có
09/06/2010 VDS Mua 31000 Không có
01/06/2010 VCSC Mua 32000 Không có
14/01/2010 VNSC Mua 31340 Không có
10/11/2009 StoxPlus Bán Không có Không có
13/05/2009 AVS Không có Không có Không có
05/03/2009 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 800 0 (0,00) -0,24 0,00
GSP 9.900 -10 (-1,00) 6,87 0,80
ISG 2.000 0 (0,00) -0,46 0,00
MVN 12.400 0 (0,00) -487,00 2,46
NOS 600 0 (0,00) -0,04 0,00
PDV 3.100 0 (0,00) 15,54 0,29
PJT 9.500 0 (0,00) 4,35 0,66
PNP 19.000 0 (0,00) 6,80 1,44
PVT 9.100 -11 (-1,19) 3,76 0,59
SFI 19.950 +85 (+4,45) 6,09 0,63
SGS 19.500 0 (0,00) 12,57 1,54
SHC 6.400 0 (0,00) 7,82 0,55
SSG 1.900 +200 (+11,76) 4,05 1,23
SWC 12.905 +705 (+5,78) 11,92 0,87
VIP 4.050 -3 (-0,73) 7,34 0,25
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV 49,00%
Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam 9,29%
Quỹ tầm nhìn SSI 4,53%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 04/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 28/02/2019

Xem thêm

TOP