Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 3.600 0 (0,00) 0,69 0,00
ISG 8.000 0 (0,00) 0,52 0,00
MVN 25.600 -800 (-3,03) 13,94 2,54
NOS 1.700 0 (0,00) -0,43 0,00
PDV 8.898 -702 (-7,31) 10,70 0,79
PNP 25.000 0 (0,00) 10,81 1,83
SGS 16.700 0 (0,00) 7,66 1,14
SHC 9.100 0 (0,00) 10,43 0,57
SSG 5.900 0 (0,00) 7,18 2,83
SWC 25.704 -796 (-3,00) 9,29 1,31
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/06/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu 37,42%
Trịnh Minh Hiếu 0,00%
Nguyễn Thị Thúy Loan 0,00%
Công ty Erria A/S 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 05/05/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2021 16/09/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2021 15/03/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2021 14/02/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021

Xem thêm

TOP