Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 4.300 0 (0,00) -4,58 0,00
GSP 13.400 +5 (+0,37) 7,56 1,07
ISG 8.500 0 (0,00) -1,51 0,00
MVN 30.172 +1.072 (+3,68) 41,90 3,32
NOS 2.600 0 (0,00) -0,50 0,00
PDV 9.580 +480 (+5,27) 19,46 0,87
PJT 11.350 0 (0,00) 12,55 0,81
PNP 22.200 0 (0,00) 8,83 1,82
PVT 21.500 -15 (-0,69) 9,47 1,09
SFI 67.000 0 (0,00) 9,39 2,00
SGS 17.800 +1.600 (+9,88) 9,04 1,32
SHC 12.000 0 (0,00) 8,66 0,80
SSG 7.800 0 (0,00) 18,61 5,69
SWC 30.184 +184 (+0,61) 10,97 1,65
VIP 10.000 +23 (+2,35) 61,62 0,63
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu 37,42%
Trịnh Minh Hiếu 0,00%
Công ty Erria A/S 0,00%
Công ty TNHH Á Châu Erria 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2021 16/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/04/2021

Xem thêm

TOP