Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 400 0 (0,00) -0,08 0,00
GSP 11.250 +5 (+0,44) 7,53 0,87
ISG 2.300 0 (0,00) -0,53 0,00
MVN 13.406 +1.206 (+9,89) 190,24 1,56
NOS 300 0 (0,00) -0,02 0,00
PDV 2.800 0 (0,00) 32,51 0,26
PJT 11.750 +75 (+6,81) 5,70 0,79
PNP 13.000 0 (0,00) 5,07 1,19
PVT 10.500 +10 (+0,96) 4,91 0,51
SFI 20.200 +115 (+6,03) 6,66 0,67
SGS 15.800 +400 (+2,60) 8,64 1,14
SHC 6.100 0 (0,00) 4,40 0,47
SSG 1.600 0 (0,00) 3,82 1,17
SWC 12.768 -32 (-0,25) 12,07 0,89
VIP 5.510 +3 (+0,54) 6,33 0,35
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn (SAMCO) 51,00%
Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu 37,42%
Trịnh Minh Hiếu 0,00%
Công ty Erria A/S 0,00%
Công ty TNHH Á Châu Erria 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 28/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/06/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 12/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP