Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 3.100 0 (0,00) 0,45 0,00
GSP 8.730 +57 (+6,98) 7,41 0,69
HTV 9.550 -50 (-4,97) 6,09 0,38
ISG 6.500 0 (0,00) 0,42 0,00
MVN 18.900 +900 (+5,00) 8,73 1,64
NOS 1.000 0 (0,00) -0,13 0,00
PDV 9.076 -24 (-0,26) 7,65 0,79
PJT 9.400 +25 (+2,73) 10,00 0,75
PNP 19.000 0 (0,00) 7,52 1,44
PVT 19.100 +80 (+4,37) 7,47 0,81
SFI 33.900 +35 (+1,04) 2,52 0,92
SGS 13.322 +522 (+4,08) 4,32 0,82
SHC 8.500 0 (0,00) 9,75 0,53
SSG 6.900 0 (0,00) 8,40 3,31
SWC 20.592 -108 (-0,52) 6,70 0,97
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/11/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu 37,42%
Trịnh Minh Hiếu 0,00%
Nguyễn Thị Thúy Loan 0,00%
Công ty Erria A/S 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 02/11/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 27/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 05/05/2022

Xem thêm

TOP