Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 600 0 (0,00) -0,12 0,00
GSP 10.500 +15 (+1,44) 7,03 0,81
ISG 2.300 0 (0,00) -0,53 0,00
MVN 12.400 0 (0,00) 175,97 1,74
NOS 400 0 (0,00) -0,03 0,00
PDV 2.600 0 (0,00) 30,18 0,24
PJT 11.400 +50 (+4,58) 5,53 0,77
PNP 13.000 0 (0,00) 5,07 1,19
PVT 11.700 +50 (+4,46) 5,47 0,57
SFI 18.850 -65 (-3,33) 6,21 0,61
SGS 15.000 0 (0,00) 8,20 1,09
SHC 6.800 0 (0,00) 4,91 0,52
SSG 1.900 +200 (+11,76) 4,53 1,38
SWC 12.795 -5 (-0,04) 12,10 0,89
VIP 5.010 +4 (+0,80) 5,75 0,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Đại Thắng 15,20%
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV 10,15%
Bùi Quang Thành 0,00%
CTCP Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương TPHCM 0,00%
Bùi Minh Tuấn 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 30/11/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 31/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2014 10/06/2015
BCTC đã kiểm toán năm 2012 11/04/2013

Xem thêm

TOP