Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 0 (0,00) 7,36 0,84
HMH 0 -8.700 (-100,00) 9,51 0,48
HTV 12.500 -50 (-3,84) 5,61 0,49
MHC 2.830 +6 (+2,16) 12,95 0,23
PCT 0 -8.500 (-100,00) 10,43 0,71
PJC 28.500 +1.500 (+5,56) 7,38 1,62
PRC 0 -10.500 (-100,00) 8,94 0,44
PSC 0 -13.300 (-100,00) 6,16 0,76
PSP 5.424 -76 (-1,38) 7,62 0,48
PTS 0 -4.900 (-100,00) 5,30 0,30
PTT 7.400 0 (0,00) 10,05 0,66
PTX 3.100 0 (0,00) 2,24 0,24
PVP 4.729 -71 (-1,48) 2,96 0,34
RAT 6.000 0 (0,00) 6,75 0,46
STS 14.000 0 (0,00) 2,42 0,40
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 50,08%
Nguyễn Tuấn Anh 13,28%
CTCP Xi măng Hà Tiên 1 10,99%
Nguyễn Quốc Huy 10,00%
Peter Eric Dennis 5,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 16/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 18/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP