Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Logistics Vicem (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 9.100 0 (0,00) 5,28 0,59
HMH 9.400 +800 (+9,30) 12,40 0,51
HTV 12.950 +45 (+3,60) 6,58 0,52
MHC 6.280 -21 (-3,23) -3,62 0,59
PCT 5.090 -10 (-0,20) 7,52 0,41
PJC 0 -20.000 (-100,00) 7,51 1,30
PRC 0 -8.600 (-100,00) 18,20 0,37
PSC 0 -17.000 (-100,00) 9,69 1,04
PSP 5.045 +45 (+0,90) 7,07 0,44
PTS 5.235 +135 (+2,65) 4,01 0,32
PTT 4.000 0 (0,00) 5,43 0,36
PTX 1.200 0 (0,00) 0,87 0,09
PVP 6.585 -115 (-1,72) 5,07 0,46
RAT 6.900 0 (0,00) 7,76 0,52
STS 26.500 0 (0,00) 4,58 0,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 50,08%
Nguyễn Tuấn Anh 13,28%
CTCP Xi măng Hà Tiên 1 10,99%
Nguyễn Quốc Huy 10,00%
Peter Eric Dennis 5,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 23/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 19/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 16/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 18/10/2019

Xem thêm

TOP