Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 500 0 (0,00) -0,11 0,00
GSP 9.990 0 (0,00) 6,11 0,84
ISG 2.300 0 (0,00) -0,53 0,00
MVN 13.400 0 (0,00) 190,16 1,56
NOS 300 0 (0,00) -0,02 0,00
PDV 3.000 +100 (+3,45) 11,45 0,28
PJT 10.000 -25 (-2,43) 5,06 0,73
PNP 13.000 0 (0,00) 4,68 1,10
PVT 10.150 -5 (-0,49) 4,78 0,49
SFI 20.000 +40 (+2,04) 6,02 0,61
SGS 18.900 0 (0,00) 9,58 1,32
SHC 7.700 0 (0,00) 5,56 0,59
SSG 1.600 0 (0,00) 3,82 1,17
SWC 12.061 +361 (+3,09) 11,75 0,82
VIP 5.520 -8 (-1,42) 2,80 0,32
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV 48,97%
Nguyễn Thị Hà Phương 3,64%
Công đoàn Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô 1,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 24/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 28/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 04/02/2020

Xem thêm

TOP