Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 5.000 0 (0,00) -1,27 0,00
GSP 16.200 -30 (-1,81) 10,27 1,34
ISG 6.300 0 (0,00) -1,12 0,00
MVN 38.046 -54 (-0,14) 123,20 4,45
NOS 1.800 0 (0,00) -0,15 0,00
PDV 9.118 -182 (-1,96) 56,46 0,83
PJT 12.750 -5 (-0,39) 8,10 0,91
PNP 35.800 0 (0,00) 13,80 2,93
PVT 25.200 +10 (+0,39) 10,89 1,27
SFI 55.000 +250 (+4,76) 7,10 1,70
SGS 17.367 -33 (-0,19) 9,35 1,34
SHC 13.057 -243 (-1,83) 9,42 0,87
SSG 12.218 -182 (-1,47) 29,14 8,91
SWC 34.235 +35 (+0,10) 10,60 1,92
VIP 12.750 -40 (-3,04) 73,82 0,80
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 48,97%
Nguyễn Thị Hà Phương 3,64%
Công đoàn Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 04/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 09/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 29/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 09/11/2020

Xem thêm

TOP