Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 9.000 0 (0,00) 9,19 1,00
APF 23.571 -429 (-1,79) 4,89 0,72
BBC 45.000 -200 (-4,25) 7,44 0,69
BCF 58.000 +3.000 (+5,45) 16,39 4,75
BKH 35.756 +4.456 (+14,24) 10,37 1,25
BLT 15.000 0 (0,00) 14,99 0,38
BMV 10.000 0 (0,00) 153,36 0,99
C22 11.100 0 (0,00) 4,65 0,56
CBS 8.000 0 (0,00) 0,00 0,00
CMF 172.300 0 (0,00) 8,38 3,10
CMN 54.000 +500 (+0,93) 10,46 1,84
DFS 9.900 0 (0,00) -11,34 1,83
HHC 0 -101.000 (-100,00) 40,61 3,85
HKB 624 +24 (+4,00) 17,11 0,09
HNM 0 -4.500 (-100,00) 62,57 0,48
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO 51,00%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,30%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương 4,34%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 0,00%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 18/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 20/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP