Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bibica (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
03/08/2012 SBS Không có 16300 16300
27/03/2012 SBS Không có Không có Không có
21/07/2010 VCSC Bán Không có Không có
21/07/2010 VCSC Bán Không có Không có
15/04/2010 KEVS Mua 38800 Không có
26/02/2010 VDS Mua 39400 Không có
23/02/2010 SBBS Mua 41772 Không có
04/11/2009 VND Không có Không có Không có
27/08/2009 VCSC Không có Không có Không có
27/08/2009 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 11.882 +82 (+0,69) 5,84 1,07
APF 55.112 +112 (+0,20) 5,15 1,52
BBC 66.800 -10 (-0,14) 20,91 0,94
BCF 0 -38.800 (-100,00) 11,18 2,61
BKH 31.600 0 (0,00) 11,90 1,13
BLT 24.700 0 (0,00) 24,69 0,63
BMV 10.600 +1.300 (+13,98) 53,74 1,04
C22 15.700 0 (0,00) 6,00 0,77
CAN 38.024 +24 (+0,06) 7,31 1,38
CBS 68.108 +8.708 (+14,66) 0,00 2,90
CLX 26.167 -233 (-0,88) 13,37 1,71
CMF 185.600 0 (0,00) 8,42 2,76
CMN 49.100 0 (0,00) 10,65 1,65
HHC 73.842 +2.742 (+3,86) 36,21 2,76
HSL 8.700 -9 (-1,02) 10,86 0,59
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Thực phẩm PAN 50,07%
Nguyễn Thị Trâm Oanh 4,89%
Citigroup Global Market Ltd. 4,80%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 4,67%
Albizia Asean Opportunities Fund 4,45%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 13/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 04/02/2021

Xem thêm

TOP