Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bibica (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
03/08/2012 SBS Không có 16300 16300
27/03/2012 SBS Không có Không có Không có
21/07/2010 VCSC Bán Không có Không có
21/07/2010 VCSC Bán Không có Không có
15/04/2010 KEVS Mua 38800 Không có
26/02/2010 VDS Mua 39400 Không có
23/02/2010 SBBS Mua 41772 Không có
04/11/2009 VND Không có Không có Không có
27/08/2009 VCSC Không có Không có Không có
27/08/2009 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 7.800 0 (0,00) 7,97 0,86
APF 30.000 +400 (+1,35) 4,04 0,84
BBC 50.000 -20 (-0,39) 6,54 0,74
BCF 39.500 -500 (-1,25) 12,84 3,09
BKH 32.700 0 (0,00) 9,48 1,14
BLT 16.500 0 (0,00) 16,49 0,42
BMV 10.000 0 (0,00) 97,66 0,99
C22 15.200 0 (0,00) 6,37 0,77
CAN 26.000 0 (0,00) 5,13 1,03
CBS 7.300 0 (0,00) 0,00 0,31
CMF 161.000 0 (0,00) 7,83 2,90
CMN 67.150 +3.850 (+6,08) 13,01 2,29
DFS 7.000 0 (0,00) -14,57 1,28
HHC 0 -107.000 (-100,00) 43,03 4,09
HKB 0 -700 (-100,00) -6,64 0,10
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Thực phẩm PAN 50,07%
LOTTE CONFECTIONERY COMPANY LIMITED 44,03%
Citigroup Global Market Ltd. 4,80%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 4,67%
Albizia Asean Opportunities Fund 4,45%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 22/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 26/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 22/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020

Xem thêm

TOP