Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bibica (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
04/05/2012 SBS Không có Không có Không có
27/03/2012 SBS Không có Không có Không có
21/07/2010 VCSC Bán Không có Không có
21/07/2010 VCSC Bán Không có Không có
15/04/2010 KEVS Mua 38800 Không có
26/02/2010 VDS Mua 39400 Không có
23/02/2010 SBBS Mua 41772 Không có
04/11/2009 VND Không có Không có Không có
27/08/2009 VCSC Không có Không có Không có
27/08/2009 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 5.730 -43 (-6,98) -0,64 0,29
ANT 15.019 +19 (+0,13) 3,41 0,92
APF 69.967 +167 (+0,24) 4,81 1,48
BBC 56.100 -140 (-2,43) 17,66 0,77
BCF 0 -38.600 (-100,00) 12,15 3,04
BKH 27.000 0 (0,00) 12,78 0,98
BLT 35.500 -300 (-0,84) 14,28 1,20
BMV 53.700 0 (0,00) 583,01 5,28
C22 14.000 0 (0,00) 5,96 0,69
CAN 45.000 0 (0,00) 24,69 1,53
CBS 35.924 +624 (+1,77) 3,81 0,78
CLX 15.041 -359 (-2,33) 7,26 0,82
CMF 188.900 0 (0,00) 6,90 1,85
CMM 9.552 -248 (-2,53) 5,62 0,55
HHC 0 -95.400 (-100,00) 32,98 2,78
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 58,94%
Nguyễn Thị Trâm Oanh 4,02%
Citigroup Global Market Ltd. 3,95%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 3,84%
Albizia Asean Opportunities Fund 3,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 28/04/2023
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 31/10/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 28/04/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 03/02/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 31/10/2022

Xem thêm

TOP