Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bibica (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
04/05/2012 SBS Không có Không có Không có
27/03/2012 SBS Không có Không có Không có
21/07/2010 VCSC Bán Không có Không có
21/07/2010 VCSC Bán Không có Không có
15/04/2010 KEVS Mua 38800 Không có
26/02/2010 VDS Mua 39400 Không có
23/02/2010 SBBS Mua 41772 Không có
04/11/2009 VND Không có Không có Không có
27/08/2009 VCSC Không có Không có Không có
27/08/2009 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 6.280 0 (0,00) -0,73 0,48
ANT 11.502 -198 (-1,69) 3,47 0,70
APF 56.233 +133 (+0,24) 5,48 1,39
BBC 52.000 0 (0,00) 16,42 0,75
BCF 30.000 +500 (+1,69) 15,84 2,60
BLT 34.850 +550 (+1,60) 14,02 1,18
BMV 44.800 0 (0,00) 398,55 4,40
C22 16.880 +280 (+1,69) 7,19 0,84
CAN 0 -68.000 (-100,00) 37,94 2,32
CBS 28.567 +467 (+1,66) 3,03 0,62
CLX 14.098 -2 (-0,01) 6,81 0,74
CMF 185.000 0 (0,00) 6,76 1,81
CMM 7.073 -27 (-0,38) 10,77 0,66
CMN 63.900 0 (0,00) 14,52 2,05
HHC 0 -112.000 (-100,00) 28,83 3,13
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 98,30%
Nguyễn Thị Trâm Oanh 4,02%
Citigroup Global Market Ltd. 3,95%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 3,84%
Albizia Asean Opportunities Fund 3,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 26/10/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 01/08/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 28/04/2023
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 31/10/2022

Xem thêm

TOP