Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 24.743 -1.157 (-4,47) 12,42 2,23
APF 68.340 +2.940 (+4,50) 7,09 1,89
BBC 63.600 -10 (-0,15) 26,71 0,89
BCF 0 -39.300 (-100,00) 16,55 3,17
BKH 30.500 0 (0,00) 11,48 1,09
BLT 25.900 0 (0,00) 25,89 0,66
BMV 13.800 0 (0,00) 64,72 1,35
C22 16.500 0 (0,00) 6,30 0,81
CAN 49.000 0 (0,00) 9,19 1,73
CBS 65.569 +3.369 (+5,42) 0,00 2,79
CLX 29.359 -541 (-1,81) 16,97 1,88
CMF 213.400 +27.800 (+14,98) 9,68 3,18
CMN 53.900 +2.600 (+5,07) 11,69 1,81
HHC 73.700 -200 (-0,27) 35,11 2,68
HSL 9.530 -33 (-3,34) 11,08 0,65
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Ylang Holdings 33,33%
Công ty TNHH Soybean 24,92%
Công ty TNHH Baby Corn 24,12%
Công ty TNHH Passion Fruit 10,60%
Nguyễn Thị Thu Nga 4,68%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 17/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP