Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung
18/09/2023 ANT: Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (MCK: ANT)
21/08/2023 ANT: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
10/08/2023 ANT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
10/08/2023 ANT: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
31/07/2023 ANT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
21/07/2023 ANT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
14/07/2023 ANT: Đính chính Nội dung Bảng Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
13/07/2023 ANT: Nghị quyết số 23 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
07/07/2023 ANT: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm chứng khoán ra công chúng.
07/07/2023 ANT: Thông báo Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Bản cáo bạch Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang.

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 6.280 0 (0,00) -0,60 0,49
ANT 11.117 +17 (+0,15) 2,95 0,68
APF 60.071 -229 (-0,38) 4,94 1,53
BBC 57.000 -20 (-0,34) 17,43 0,79
BCF 30.571 -429 (-1,38) 15,14 2,67
BLT 34.209 -91 (-0,27) 13,76 1,16
BMV 44.800 0 (0,00) 345,23 4,40
C22 14.300 0 (0,00) 6,09 0,71
CAN 0 -67.000 (-100,00) 28,22 2,35
CBS 41.256 +856 (+2,12) 4,37 0,89
CLX 14.899 -501 (-3,25) 7,30 0,81
CMF 188.400 0 (0,00) 6,88 1,84
CMM 6.459 -541 (-7,73) 7,41 0,61
CMN 55.700 -9.800 (-14,96) 12,65 1,79
HHC 0 -130.000 (-100,00) 42,11 3,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 45,00%
Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 33,64%
Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 32,57%
Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 8,35%
Phạm Ngô Quốc Thắng 6,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 02/06/2022
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 17/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP