Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 12.450 +350 (+2,89) 8,18 1,04
APF 66.200 0 (0,00) 6,05 1,72
BKH 30.300 0 (0,00) 87,34 1,18
BLT 25.067 +67 (+0,27) 12,75 0,66
BMV 15.000 0 (0,00) 123,49 1,48
BNA 21.174 -26 (-0,12) 5,30 0,97
C22 19.700 0 (0,00) 8,63 0,95
CAN 0 -55.000 (-100,00) 8,64 1,99
CBS 57.809 +1.209 (+2,14) 0,00 2,46
CLX 18.901 -199 (-1,04) 9,37 1,10
CMF 222.667 -2.233 (-0,99) 9,22 2,53
CMN 43.100 0 (0,00) 14,55 1,48
HHC 78.000 -7.700 (-8,98) 20,55 2,70
KTS 17.190 -610 (-3,43) 21,09 0,51
MCF 7.712 -88 (-1,13) 8,71 0,69
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 25,00%
Công ty TNHH Soybean 18,69%
Công ty TNHH Baby Corn 18,09%
Công ty TNHH Passion Fruit 7,95%
Nguyễn Thị Thu Nga 3,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 02/06/2022
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 17/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP