Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần 22 (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 10.700 0 (0,00) 10,93 1,18
APF 29.500 0 (0,00) 4,58 0,74
BBC 48.500 +50 (+1,04) 9,06 0,74
BCF 0 -51.500 (-100,00) 14,70 3,84
BKH 42.600 0 (0,00) 12,36 1,49
BLT 16.500 +500 (+3,13) 16,49 0,42
BMV 10.000 0 (0,00) 127,99 0,99
C22 9.500 0 (0,00) 3,98 0,48
CAN 21.300 -2.100 (-8,97) 5,76 0,86
CBS 7.900 0 (0,00) 0,00 0,34
CMF 120.000 0 (0,00) 5,83 2,16
CMN 49.700 +3.800 (+8,28) 9,63 1,70
DFS 7.000 0 (0,00) -8,02 1,20
HHC 0 -101.000 (-100,00) 63,41 3,93
HKB 904 -96 (-9,60) -16,28 0,13
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bộ Quốc phòng 51,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 19/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP