Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần 22 (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 3.510 +5 (+1,44) -0,31 9,27
ANT 14.424 -76 (-0,52) 15,88 1,10
APF 60.526 +226 (+0,37) 7,70 1,39
BBC 51.000 0 (0,00) 8,75 0,67
BCF 33.000 0 (0,00) 15,32 2,82
BLT 50.700 0 (0,00) 13,98 1,83
BMV 12.000 0 (0,00) 134,30 1,17
C22 13.600 0 (0,00) 7,33 0,70
CAN 0 -43.400 (-100,00) 32,33 1,49
CBS 31.285 -415 (-1,31) 3,32 0,68
CLX 15.297 -303 (-1,94) 7,34 0,76
CMF 265.000 +5.000 (+1,92) 8,80 2,03
CMM 10.100 0 (0,00) 13,17 0,92
CMN 68.400 +8.700 (+14,57) 15,69 2,13
HHC 0 -115.200 (-100,00) 31,71 3,05
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần 22 51,35%
Hoàng Thu Huyền 1,37%
Hoàng Thu Huyền 1,37%
Nguyễn Thị Tuyết Sương 0,56%
Nguyễn Huy Trường 0,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2023 20/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2024
BCTC đã kiểm toán quý 4 năm 2020 23/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 19/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP