Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần 22 (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 6.280 0 (0,00) -0,73 0,48
ANT 11.147 +47 (+0,42) 3,33 0,68
APF 57.000 +100 (+0,18) 5,55 1,40
BBC 52.500 0 (0,00) 16,00 0,73
BCF 29.100 +200 (+0,69) 15,36 2,52
BLT 34.000 -300 (-0,87) 13,80 1,16
BMV 44.800 0 (0,00) 398,55 4,40
C22 15.900 0 (0,00) 6,77 0,79
CAN 68.000 -3.000 (-4,23) 37,94 2,32
CBS 29.370 -30 (-0,10) 3,11 0,63
CLX 13.997 -103 (-0,73) 6,78 0,74
CMF 185.000 0 (0,00) 6,76 1,81
CMM 6.849 +149 (+2,22) 10,15 0,62
CMN 63.900 0 (0,00) 14,52 2,05
HHC 112.000 +1.000 (+0,90) 28,83 3,13
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bộ Quốc phòng 51,35%
Hoàng Thu Huyền 1,37%
Hoàng Thu Huyền 1,37%
Nguyễn Thị Tuyết Sương 0,56%
Nguyễn Huy Trường 0,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 23/03/2023
BCTC đã kiểm toán quý 4 năm 2020 23/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 19/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP