Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
09/04/2020 KEVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 19.012 -88 (-0,46) 7,69 1,42
C21 18.800 0 (0,00) 6,14 0,49
CLX 11.100 0 (0,00) 7,46 0,84
DLR 9.100 0 (0,00) -4,64 0,00
EFI 3.100 0 (0,00) 140,89 0,38
EIN 4.100 -300 (-6,82) 7,70 0,38
HD2 6.500 0 (0,00) 12,72 0,47
HD8 5.300 0 (0,00) 3,57 0,40
HIZ 19.994 -1.006 (-4,79) 6,62 0,85
HPI 16.600 0 (0,00) 5,52 1,03
IDV 32.163 -37 (-0,11) 3,95 1,71
NDN 14.272 -28 (-0,20) 9,73 1,05
NRC 7.627 +27 (+0,36) 1,80 0,45
PV2 2.518 -182 (-6,74) 7,52 0,41
PVL 0 -1.400 (-100,00) -9,68 0,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 49,00%
Công ty Cổ phần Transimex 35,02%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt 8,33%
Công ty Cổ phần Hàng hải MACS 1,15%
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt 0,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 13/02/2019

Xem thêm

TOP