Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
15/07/2020 KEVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 26.481 -19 (-0,07) 12,16 1,71
C21 20.100 0 (0,00) 7,37 0,57
CLX 12.200 0 (0,00) 8,23 0,92
DLR 10.400 0 (0,00) -7,01 0,00
EFI 1.900 0 (0,00) 86,35 0,23
EIN 3.800 0 (0,00) 7,68 0,37
HD2 5.000 0 (0,00) 9,78 0,36
HD8 6.200 0 (0,00) 4,18 0,46
HIZ 31.000 0 (0,00) 10,27 1,32
HPI 11.100 0 (0,00) 4,15 0,70
IDV 38.000 +200 (+0,53) 5,06 2,05
NDN 18.947 -53 (-0,28) 15,41 1,33
NRC 12.345 +745 (+6,42) 5,84 0,73
PV2 0 -2.300 (-100,00) 14,71 0,37
PVL 1.300 -100 (-7,14) -6,78 0,28
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 49,00%
Công ty Cổ phần Transimex 35,02%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt 8,33%
Công ty Cổ phần Hàng hải MACS 1,15%
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt 0,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP