Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Camimex (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 6.280 0 (0,00) -0,73 0,48
ANT 11.540 -160 (-1,37) 3,43 0,70
APF 56.187 -13 (-0,02) 5,48 1,39
BBC 54.000 0 (0,00) 16,45 0,75
BCF 0 -28.900 (-100,00) 15,25 2,50
BLT 34.400 0 (0,00) 13,84 1,17
BMV 44.800 0 (0,00) 398,55 4,40
C22 15.800 0 (0,00) 6,73 0,78
CAN 0 -71.000 (-100,00) 39,61 2,42
CBS 29.135 +135 (+0,47) 3,09 0,63
CLX 13.717 -83 (-0,60) 6,62 0,72
CMF 185.000 0 (0,00) 6,76 1,81
CMM 6.900 +400 (+6,15) 10,51 0,64
CMN 65.000 0 (0,00) 14,77 2,09
HHC 0 -103.500 (-100,00) 26,64 2,89
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/11/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần CAMIMEX Group 51,13%
Vũ Thị Bích Ngọc 1,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 27/10/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 29/08/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 23/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/05/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 15/02/2023

Xem thêm

TOP