Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 13.672 -228 (-1,64) 7,32 1,25
APF 54.892 -208 (-0,38) 5,72 1,52
BBC 68.000 0 (0,00) 28,91 0,96
BCF 0 -35.500 (-100,00) 14,95 2,87
BKH 24.100 0 (0,00) 9,07 0,86
BLT 27.100 0 (0,00) 28,04 0,72
BMV 13.800 0 (0,00) 64,72 1,35
C22 19.000 0 (0,00) 7,26 0,94
CAN 0 -59.000 (-100,00) 11,06 2,08
CBS 80.740 +2.040 (+2,59) 0,00 3,35
CLX 29.884 +684 (+2,34) 16,86 1,87
CMF 128.100 0 (0,00) 5,81 1,91
CMN 64.000 +4.000 (+6,67) 13,01 2,02
HHC 0 -87.900 (-100,00) 41,88 3,19
HSL 9.970 +47 (+4,94) 11,04 0,65
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần 27,75%
Landial Pte. Ltd 7,91%
Low Say Pun 7,29%
Lê Minh Hà 5,48%
Lê Thị Ánh Tuyết 4,80%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 26/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 25/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 22/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 27/01/2021

Xem thêm

TOP