Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 9.000 0 (0,00) 9,19 1,00
APF 34.719 +119 (+0,34) 4,68 0,88
BBC 50.000 0 (0,00) 6,54 0,74
BCF 37.825 -275 (-0,72) 12,19 2,76
BKH 43.900 0 (0,00) 12,73 1,54
BLT 18.900 0 (0,00) 18,89 0,48
BMV 10.000 0 (0,00) 97,66 0,99
BNA 23.467 -333 (-1,40) 16,23 1,54
C22 15.200 0 (0,00) 6,37 0,77
CAN 0 -29.400 (-100,00) 5,80 1,16
CBS 7.300 0 (0,00) 0,00 0,31
CMF 161.000 0 (0,00) 7,83 2,90
CMN 50.300 0 (0,00) 9,74 1,72
FCS 7.600 0 (0,00) -8,39 2,23
HHC 0 -107.000 (-100,00) 43,03 4,09
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 19/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 17/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 24/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 20/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/03/2020

Xem thêm

TOP