Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 10.700 0 (0,00) 10,93 1,18
APF 29.500 +400 (+1,37) 4,01 0,82
BBC 43.800 -10 (-0,22) 5,69 0,64
BCF 0 -51.000 (-100,00) 14,41 3,45
BKH 45.300 0 (0,00) 13,14 1,59
BLT 16.500 0 (0,00) 16,49 0,42
BMV 10.000 0 (0,00) 95,70 0,99
C22 9.500 0 (0,00) 3,98 0,48
CAN 24.000 0 (0,00) 4,49 0,91
CBS 7.900 0 (0,00) 0,00 0,34
CMF 161.000 0 (0,00) 7,83 2,90
CMN 45.800 0 (0,00) 8,87 1,56
DFS 7.000 0 (0,00) -58,24 1,20
HHC 100.833 +3.333 (+3,42) 43,03 4,09
HKB 0 -600 (-100,00) -5,69 0,09
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 17/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 20/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 07/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP