Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 5.270 -5 (-0,93) -0,68 0,25
ANT 14.482 +382 (+2,71) 3,29 0,88
APF 74.772 -528 (-0,70) 4,53 1,54
BBC 62.000 0 (0,00) 6,27 0,86
BKH 29.000 0 (0,00) 83,59 1,13
BLT 34.167 +367 (+1,09) 13,74 1,16
BMV 53.700 0 (0,00) 849,92 5,31
BNA 9.562 -238 (-2,43) 4,12 0,57
C22 15.300 0 (0,00) 6,70 0,74
CAN 0 -37.800 (-100,00) 11,74 1,28
CBS 49.531 +231 (+0,47) 0,00 2,11
CLX 12.411 +11 (+0,09) 5,86 0,69
CMF 180.077 -9.023 (-4,77) 6,63 1,89
CMM 7.900 +800 (+11,27) 4,18 0,47
HHC 94.750 +2.750 (+2,99) 31,57 3,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Nhự 5,91%
Phạm Hoàng Thái 5,01%
Vũ Văn Hải 3,80%
Nguyễn Thị Ngọc Hà 3,59%
Vũ Nguyễn Kim Phụng 2,87%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 07/10/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 27/10/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022

Xem thêm

TOP