Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
18/10/2021 VDS Không có 100000 100000
18/10/2021 VDS Không có 100000 100000
23/09/2021 MSBS Mua 102200 102200
20/09/2021 MSBS Mua 102200 102200
19/08/2021 BSI Mua 105570 105570
16/08/2021 MASC Giữ 93000 93000
16/08/2021 MASC Giữ 93000 93000
13/08/2021 VCSC Mua 104800 104800
10/08/2021 VCBS Giữ 88100 88100
10/08/2021 VCBS Giữ 88100 88100

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 11.882 +82 (+0,69) 5,84 1,07
APF 55.112 +112 (+0,20) 5,15 1,52
BBC 66.800 -10 (-0,14) 20,91 0,94
BCF 0 -38.800 (-100,00) 11,18 2,61
BKH 31.600 0 (0,00) 11,90 1,13
BLT 24.700 0 (0,00) 24,69 0,63
BMV 10.600 +1.300 (+13,98) 53,74 1,04
C22 15.700 0 (0,00) 6,00 0,77
CAN 38.024 +24 (+0,06) 7,31 1,38
CBS 68.108 +8.708 (+14,66) 0,00 2,90
CLX 26.167 -233 (-0,88) 13,37 1,71
CMF 185.600 0 (0,00) 8,42 2,76
CMN 49.100 0 (0,00) 10,65 1,65
HHC 73.842 +2.742 (+3,86) 36,21 2,76
HSL 8.700 -9 (-1,02) 10,86 0,59
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,69%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Employees Provident Fund Board 1,27%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 31/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 01/02/2021
BCTC đã kiểm toán quý 3 năm 2020 30/10/2020

Xem thêm

TOP