Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
30/09/2009 TVSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 14.294 +394 (+2,83) 46,75 0,42
CLG 1.599 +199 (+14,21) -0,16 1,28
DLR 8.100 +100 (+1,25) -8,80 0,00
EFI 2.457 -43 (-1,72) -7,12 0,31
EIN 14.300 +100 (+0,70) 23,48 1,32
HD2 9.819 -581 (-5,59) 183,72 0,77
HD6 15.270 +270 (+1,80) 83,80 1,19
HD8 9.700 0 (0,00) 17,87 0,76
HIZ 38.000 0 (0,00) 11,73 1,44
HPI 19.700 -3.300 (-14,35) 5,57 4,86
IDV 62.285 -515 (-0,82) 7,98 2,24
KSF 72.793 -3.607 (-4,72) 93,42 3,68
NDN 20.814 -286 (-1,36) 3,91 1,39
NRC 24.065 +65 (+0,27) -95,74 2,16
PV2 5.291 +391 (+7,98) 232,29 0,85
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Như Mai 7,01%
Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam 0,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 12/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 31/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 25/03/2016

Xem thêm

TOP