Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
14/09/2021 MSBS Mua 70600 70600
02/08/2021 VCSC Mua 60000 60000
15/07/2021 VCSC Mua 60000 60000
14/06/2021 TCSC Mua 65000 65000
20/01/2021 VCSC Không có Không có Không có
17/11/2020 SSI Không có 25000 25000
22/09/2020 SSI Không có 25000 25000
18/09/2020 SSI Không có 25000 25000
14/05/2020 VDS Mua 32600 32600
14/05/2020 VDS Mua 32600 32600

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 14.828 -172 (-1,15) 48,50 0,44
CLG 1.800 +200 (+12,50) -0,18 1,44
DLR 8.600 +500 (+6,17) -9,34 0,00
EFI 2.623 +123 (+4,92) -7,60 0,33
EIN 14.746 -154 (-1,03) 24,22 1,36
HD2 9.890 -10 (-0,10) 185,05 0,77
HD6 15.650 +1.350 (+9,44) 85,88 1,22
HD8 10.528 +328 (+3,22) 19,40 0,83
HIZ 39.267 +1.267 (+3,33) 12,12 1,49
HPI 20.900 +1.200 (+6,09) 5,91 5,16
IDV 62.531 +531 (+0,86) 8,27 2,32
KSF 75.558 +458 (+0,61) 96,98 3,80
NDN 21.419 +319 (+1,51) 4,08 1,45
NRC 23.014 +214 (+0,94) -90,25 2,03
PV2 5.793 -507 (-8,05) 254,20 0,93
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 6,95%
Nguyễn Phương Đông 6,01%
CTBC Vietnam Equity Fund 2,77%
Norges Bank 2,47%
Venner Group Limited 1,74%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 02/08/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 07/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 05/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 02/02/2021

Xem thêm

TOP